Home Links Sponsoren Ledeninformatie Contact Registratie contactgegevens en gezondheidscheck   - Leden inlog
Volg ons via

Tennislessen

 Meer informatie over tennislessen

Voorwaarden/lesreglement

  1. De leerling dient lid te zijn van de tennisvereniging.
  2. De tennisleraar deelt de lessen in.
  3. Een les duurt 60 minuten. De eerste 10 minuten zijn ‘voor de leerlingen zelf’ en kunnen gebruikt worden voor een warming-up of om in te spelen.
  4. Bij meer of minder deelnemers per les kan in overleg het lesgeld naar rato of de lesduur worden aangepast.
  5. Bij uitval van een les vanwege het weer wordt deze ingehaald. Hetzelfde geldt in het geval van ziekte of afwezigheid van de tennisleraar.
  6. In schoolvakanties wordt geen les gegeven. In overleg kan hiervan worden afgeweken, bijvoorbeeld om een les in te halen.
  7. Zonder toestemming van de tennisleraar kan een les niet worden overdragen aan derden.
  8. Het volgen van tennisles is voor eigen risico. De vereniging en de tennisleraar kunnen niet verantwoordelijk gesteld worden voor enige schade of lichamelijk letsel voortkomend uit trainingen.
  9. De leerling ontvangt een factuur die door de trainer halverwege de lescyclus wordt opgemaakt. Door het indienen van het ondertekende inschrijfformulier, is de cursist een betalingsverplichting aangegaan jegens de trainer.
Zomertraining 2020

Vanwege het coronavirus en de maatregelen die daarmee verbonden zijn, was de inschrijving voor de...

Onze sponsoren Alle sponsoren
Website sponsor:
Volg ons
Copyright © 2021 KTC Kollum & Friks.nl