Home Vrienden van KTC Sponsoren Links Veelgestelde vragen Contact
Volg ons via

Tennislessen / Padellessen

Aanmelden tennislessen

LESREGLEMENT TENNIS

 1. De leerling dient lid te zijn van de tennisvereniging.
 2. De tennisleraar deelt de lessen in.
 3. Voor senioren geldt: een les duurt 60 minuten, waarbij de eerste 10 minuten ‘voor de leerlingen zelf’ zijn en gebruikt kunnen worden om in te spelen en/of om een warming-up te doen.
 4. Bij meer of minder deelnemers dan 6-8 bij senioren, kan in overleg het lesgeld naar rato, de lesduur of het aantal lessen worden aangepast. Voor junioren geldt dat, bij minder dan 7 leerlingen, besloten kan worden de tijdsduur van de les aan te passen.
 5. Bij uitval van een les wordt deze ingehaald, alle lessen worden dus gegeven. Door overmacht kan het gebeuren dat dit niet mogelijk is, dan wordt het lesgeld naar rato verrekend.
 6. In schoolvakanties wordt geen les gegeven. Alleen in overleg kan hiervan worden afgeweken, bijvoorbeeld om een les in te halen. Uitgangspunt is dan dat iedereen op dat moment in de gelegenheid is om mee te doen.
 7. Zonder toestemming van de tennisleraar kan een les niet worden overgedragen aan derden.
 8. Het volgen van tennisles is voor eigen risico. De vereniging en de tennisleraar kunnen niet verantwoordelijk gesteld worden voor enige schade of lichamelijk letsel voortkomend uit trainingen.
 9. Door het indienen van het inschrijfformulier is de cursist een betalingsverplichting aangegaan jegens de trainer.
 10. De leerling ontvangt een factuur, die door de trainer ongeveer halverwege de lescyclus wordt opgemaakt.

 

Aanmelden padellessen

LESREGLEMENT PADEL

 1. Een lesuur duurt 60 minuten.
 2. Bij het uitvallen van de lessen wordt als volgt ingehaald:
  – Ziekte of afwezigheid van de padelleraar wordt ingehaald
  – Bij onwerkbaar weer of onbespeelbare banen komt de eerste les voor rekening
  van de leerling, de tweede les voor rekening van de club, de derde les weer voor
  de leerling, etc.
 1. De leerling kan de lessen niet overdragen aan derden
 2. De leerling dient lid te zijn van de tennisvereniging
 3. De vereniging en de padelleraar delen de lessen in.
 4. Restitutie van lesgelden wordt na inschrijving niet verleend
 5. De club en de leraar streven ernaar een ieder in te delen conform het inschrijfformulier.
 6. Het lesgeld wordt door de penningmeester via automatische incasso geïnd.
Tennistraining 2022

Zoals jullie in de nieuwsbrief van februari hebben kunnen lezen gaat Stephan van den Berg...

Onze sponsoren Alle sponsoren
Website sponsor:
Volg ons
Copyright © 2023 KTC Kollum & Junction.nl