Home Links Sponsoren Ledeninformatie Contact Registratie contactgegevens en gezondheidscheck   - Leden inlog
Volg ons via

Organisatie

Bestuur:

Het bestuur van de tennisclub is verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van de vereniging. Vanuit verschillende commissies zit een afgevaardigde in het bestuur. Door de vertegenwoordiging vanuit verschillende commissies kan er kort op de bal worden gespeeld, alle ins en outs komen zodoende aan de orde.

Het bestuur komt regelmatig bij elkaar om te vergaderen. Twee maal per jaar wordt er een ledenvergadering uitgeschreven.

Het bestuur staat altijd open voor haar leden. Er wordt geluisterd naar zaken die een positieve inbreng voor de club of tennissport kunnen betekenen.

Het bestuur van KTC Kollum bestaat uit: 

Voorzitter
Aad de Bruin [E-mail]
0511 – 401700
Secretaris
Marieke Beerda [E-mail]
06 – 27 28 20 86
Penningmeester
Harm vd Wal [E-mail]
0511 – 541308
Jeugdcommissie
Robbert Folkersma [E-mail]
Kantinecommissie
Remko Rekker 06 – 50463397
Parkcommissie
Piet Hoekstra
06 – 2073 3472
Wedstrijdcommissie
Marc Buijs
0511 – 451511

Financiële zaken

Voor vragen en/of opmerkingen over tarieven, nota´s en andere financiële onderwerpen kunt u terecht bij de penningmeester:

Harm van der Wal
Julianalaan 18
9285 NB Buitenpost
06 – 22029036 of 0511 – 541308
E-mail: penningmeester@ktckollum.nl

Bankrekening van de KTC:
NL45 RABO 0333 3119 06
T.n.v. Kollumer Tennis Club Kollum

Kascommissie

De kascommissie controleert voorafgaand aan de voorjaarsledenvergadering de financiële handel en wandel van de vereniging. De kascommissie bestaat uit twee leden en een reserve. Het langstzittend kascommissielid verdwijnt na de voorjaarledenvergadering van de lijst. Aan de lijst wordt tijdens de vergadering een nieuwe reserve toegevoegd.

De kascommissie bestaat uit:

Christiaan Dijck
06 – 27054249
Remko Rekker
06 – 50463397
Brucht Douma  0511 – 451232

 

Onze sponsoren Alle sponsoren
Website sponsor:
Volg ons
Copyright © 2021 KTC Kollum & Friks.nl